Mõ Làng
Tham gia: undefined
" Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học!"

Theo dõi để cập nhật thông báo từ Mõ Làng

Có gì mới ở bàn phím Blackberry?

 Bàn phím vật lý của BlackBerry Priv có tổng cộng 35 phím, trong đó có 26 phím ký tự Alphabet và còn lại là 9 phím chức năng này nọ. Tuy nhiên chỉ với 26 phím ký tự này lại cung cấp cho chúng ta đến 52 phím tắt, trong đó bao gồm 2 tuỳ chọn thao tác là ấn nhanh hoặc giữ lâu một phím bất kỳ, đồng nghĩa với việc 1 phím sẽ thực hiện được 2 chức năng tuỳ theo việc bạn ấn nó như thế nào.
Mặc định thì BlackBerry đã thiết lập sẵn cho người dùng 15 phím tắt cơ bản, cụ thể như sau:
A - Mở danh bạ
B - Mở trình duyệt
C - Soạn Email
D - Viết note mới
H - Mở ứng dụng Help
K - Khoá màn hình
L - Mở Lịch
M - Mở BlackBerry Hub
N - Mở BBM
O - Mở cài đặt
P - Mở lịch sử cuộc gọi
S - Mở trình tìm kiếm
T - Thêm một task mới
U - Mở máy tính
W - Mở Call Voicemail
Vuốt từ Home lên sẽ có 3 lựa chọn Search, Phone và vào Blackberry Hub 

Trả lời
Bạn cần đăng nhập để trả lời câu hỏi
Tài trợ